2024.03.04. - Kázmér

Péceli Állatbarátok Egyesülete

Péceli Állatbarátok Egyesülete
Péceli Állatbarátok EgyesületeA Péceli Állatbarátok Egyesületének bemutatkozása: Az 1999-ben önszerveződésként létrejött Péceli Kutyakiképző Iskola 2004-re érkezett olyan fokra, hogy a tagok igényére és ösztönzésére egyesületet hozzon létre. Az elmúlt évek során a következőket tettük a meghatározott célok érdekében: minden hétvégén két alkalommal (alkalmanként 1,5-2 órában) kutyakiképző foglalkozást tartottunk. Munkánk során sikerült olyan közösséget teremteni, akik a foglalkozásokon kívül is összejárnak, és közös programokon vesznek részt.

Adó 1% felajánlással az Állatvédelemért!

Adóbevalláskor 1%-hoz az adószám: 18464654-1-06


Az öt év alatt közel száz gazdával és kutyával kerültünk munka és baráti kapcsolatba. Ez az iskola méretéhez és jelenlegi lehetőségeihez képest magas szám, tükrözi az igényt a munkánkra és az érdeklődést a kutyás sportok iránt.

Szakmai tanácsainkért előfordult, hogy nem csak Pécelről, de a környező településekről is hozzánk fordultak (Maglód, Gyömrő, Rákoscsaba).

Főleg a fiatalok érdeklődésére számítottunk, de örömmel tapasztaltuk, hogy az idősebbek is lelkesen járnak foglalkozásainkra, találkozóinkra.

A kutyakiképző iskola működése során több rendezvényen és versenyen vettünk részt. Felkérésre évente 2-3 alkalommal tartunk bemutatókat (pl. a városi gyermeknapok). Egyes rendezvényeken a bemutató mellett más programok lebonyolításában is részt veszünk a gyerekek nagy örömére (pl. ügyességi és keverék kutya szépségverseny) mint például a 2003-ban tartott állatok világnapja rendezvényen is.

Időközben felmerült, hogy ne csak kutyákkal, hanem más állatokkal és környezetvédelemmel is foglalkozzunk, és a kutyaiskola működését (pl. stabil állandó hely) megszilárdítsuk. Erre legalkalmasabbnak egy egyesület létrehozását tartottuk, amelyben az 1999-es elképzelések, célkitűzések is teret nyertek. A létrehozott egyesület a hobbiállattartás, állatvédelem és természetvédelem szakmai, koordinációs szervezete, mely önkéntes tagsággal működik.

1999-ben kitűzött céljaink nagyrészt megvalósítottuk, amelyek a következők voltak:

- A szabadidő egészséges eltöltése.
- A kutyasportok népszerűsítése.
- Szakmai tanácsadás az ebtartásról.
- Az ifjúság állatszeretetre való nevelése.

A létrehozott Péceli Állatbarátok Egyesületének célkitűzései:

- Pécelen szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és a legszélesebb értelemben vett kedvtelésből tartott állatok, és ezzel szorosan összefüggő természetvédelem kérdéseinek bemutatását, ismertetését, oktatását és tárgyalását.
- Felvállalja, hogy Pécelen kutyakiképző iskolát működtet.
- Létrehoz egy oktató és bemutató központot, ahol gyakorlat közben ismerteti az eddig összegyűlt tudományos ismereteket, valamint előadásokat, ismeretterjesztő vetítéseket, kiállításokat bonyolít.
- Felvállalja az állatvédelmi törvény betartásának és betartatásának elősegítését.
- Felvállalja az állattartási kultúra fejlesztését, és az ifjúságnak az élővilág szeretetére való nevelését.
- Felvállalja a küzdelmet az elhagyott és kóbor állatok számának csökkenéséért.
- Fellép az állatéheztetés és állatkínzás ellen.
- Felvállalja a társállatok körén túlmenően az állatok ismeretét, megbecsülését, okos szeretetét erősíteni, és bemutatni követendő példaként, ill. elrettentésül az állatok javát vagy kárát szolgáló jelenségeket - ezzel is részt venni lehetőségei szerint az ember, az állatok és a természet közötti harmónia védelmében.
- Segíti a jogalkotókat abban, hogy a jogszabályok minél jobban megközelítsék a jogalkotók szándékát, figyelembe véve az Egyesület tagjainak érdekeit is.
- Az Egyesület céljaihoz kapcsolódó döntések (hatósági vagy egyéb) megismerése, megismertetése és befolyásolása A hasonló célú hazai és külföldi mozgalmakkal, szervezetekkel és intézményekkel való kapcsolatok kiépítése és fejlesztése
- A lakosság aktív állatvédő tudatának fejlesztése
- A lakosság széles körű tájékoztatása az állatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben
- A lakosság - különös tekintettel az ifjúságra - bevonása az Egyesület céljainak megvalósításába
- Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet, azokat az Egyesület egy helyi lapban közzéteszi, és meghatározza a szolgáltatások igénybevételének módját
- E célok megvalósítása érdekében együttműködik az önkormányzattal, és egyéb hasonlóan gondolkodó és cselekvő civil szervezetekkel, és a lakossággal.
- Általános természetvédelem.

Webcím: www.pae.hu

A Péceli Állatbarátok Egyesülete részére az adó 1% felajánláshoz az adószám: 18705913-1-13
Adó 1 százalék felajánlás állatvédő, állatmenhely feladatokra